Năm:
select
Số, ký hiệu: Ngày tháng VB từ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
đến:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Loại văn bản:
select
Trích yếu:
STTSố, ký hiệuNgày thángLoại văn bảnTrích yếu
Data pager
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Số dòng trên 1 trang:
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 195
1 270/TB-UBND23/06/2017Thông báoTB lịch công tác tuần từ 26/6-30/6/2017 của CT, PCT
2 2290/QĐ-UBND21/06/2017Quyết địnhV/v cho phép chuyển đổi Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An thành văn phòng công chứng Phạm Thị Hiên
3 2271/QĐ-UBND19/06/2017Quyết địnhVề việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường THPT chuyên Long An năm học 2017 - 2018
4 2269/QĐ-UBND19/06/2017Quyết địnhVề việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Anh Việt 1
5 255/TB-UBND16/06/2017Thông báoTB lịch công tác tuần từ 19/6-23/6/2017 của CT, PCT
6 2228/QĐ-UBND15/06/2017Quyết địnhV/v cho phép Cty CP ĐT Anh Hồng chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần (Thửa đất số 468)
7 2226/QĐ-UBND15/06/2017Quyết địnhV/v cho phép Cty TNHH TM Sơn Ky chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
8 2506/UBND-KT 214/06/2017Công vănV/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
9 2150/QĐ-UBND13/06/2017Quyết địnhV/v cho phép Cty CP Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 3294)
10 2149/QĐ-UBND13/06/2017Quyết địnhV/v cho phép Cty CP Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5162)
11 2148/QĐ-UBND13/06/2017Quyết địnhV/v cho phép Cty CP Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5110)
12 2147/QĐ-UBND13/06/2017Quyết địnhV/v cho phép Cty CP Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5111)
13 2146/QĐ-UBND13/06/2017Quyết địnhV/v cho phép Cty CP Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5112)
14 2457/UBND-KGVX12/06/2017Công vănV/v tăng cường đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh
15 2456/UBND-KT 112/06/2017Công vănV/v đề xuất dự án/Chương trình thích ứng biến đổi khí hậu từ nguồn vốn ADB
16 2129/QĐ-UBND12/06/2017Quyết địnhV/v giao đất cho Trường Màm non Hoa Hồng tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ
17 2444/UBND-KT 209/06/2017Công vănV/v chủ trương tham gia các cuộc Hội chợ - triển lãm hàng năm
18 2436/UBND-KT 109/06/2017Công vănV/v quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
19 2122/QĐ-UBND09/06/2017Quyết địnhVề việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu 2
20 246/TB-UBND09/06/2017Thông báoTB lịch công tác tuần từ 12/6-16/6/2017 của CT, PCT UBND tỉnh