Năm:
select
Số, ký hiệu: Ngày tháng VB từ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
đến:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu:
STTSố, ký hiệuNgày thángTrích yếu
Data pager
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Số dòng trên 1 trang:
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 246
1 4423/QĐ-UBND11/12/2017Công nhận Trường tiểu học Quê Mỹ Thạnh, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia mức độ 2,
2 4422/QĐ-UBND11/12/2017Công nhận Trường tiểu học Lạc Tấn, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
3 4393/QĐ-UBND07/12/2017Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5165)
4 4392/QĐ-UBND07/12/2017Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5168)
5 4391/QĐ-UBND07/12/2017Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5166)
6 4390/QĐ-UBND07/12/2017Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 3299)
7 4389/QĐ-UBND07/12/2017Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 3300)
8 4388/QĐ-UBND07/12/2017Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5169)
9 4384/QĐ-UBND06/12/2017Công nhận Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
10 4383/QĐ-UBND06/12/2017Công nhận Trường trung học cơ sở Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia, thời hạn 05 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận này.
11 4368/QĐ-UBND06/12/2017Về việc cho phép Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
12 4366/QĐ-UBND06/12/2017Về việc thu hồi một phần diện tích đất của UBND xã Lợi Bình Nhơn và giao đất cho Trường Mẫu giáo Lợi Bình Nhơn
13 4360/QĐ-UBND06/12/2017Về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nam Nam Thiên chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
14 4358/QĐ-UBND05/12/2017Công nhận Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia, thời hạn 05 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận này.
15 4357/QĐ-UBND05/12/2017Công nhận Trường trung học cơ sở Thạnh Phước, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia, thời hạn 05 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận này.
16 4333/QĐ-UBND04/12/2017V/v giải thể Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Long An
17 4320/QĐ-UBND01/12/2017Về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
18 4319/QĐ-UBND01/12/2017Công nhận Trường tiểu học Hiệp Hòa, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
19 4293/QĐ-UBND30/11/2017Về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 4619, diện tích 13.677 m2)
20 4292/QĐ-UBND30/11/2017Về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 4620, diện tích 6.171 m2)