Năm:
select
Số, ký hiệu: Ngày tháng VB từ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
đến:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu:
STTSố, ký hiệuNgày thángTrích yếu
1 241/BC-UBND17/10/2017Tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017 và kiến nghị những bất cập về cơ chế, chính sách
2 237/BC-UBND12/10/2017Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017
3 218/BC-UBND21/09/2017Tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng năm 2017
4 209/BC-UBND15/09/2017BC tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và chương trình công tác tháng 9/2017
5 206/BC-UBND13/09/2017Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Long An
6 193/BC-UBND24/08/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2017 và công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh (Tóm tắt)
7 187/BC-UBND11/08/2017BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2017
8 186/BC-UBND11/08/2017Báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018
9 163/BC-UBND17/07/2017BÁO CÁOTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017
10 107/BC-UBND29/05/2017Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
11 80/BC-UBND19/04/2017BC tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017 và chương trình công tác Quý II năm 2017
12 46/BC-UBND07/03/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và chương trình công tác tháng 3/2017
13 36/BC-UBND27/02/2017Báo cáo kết quả hoạt động hè tỉnh Long An năm 2016
14 19/BC-UBND07/02/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình công tác tháng 02/2017
15 000005/BC-UBND12/01/2017Báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017