Năm:
select
Số, ký hiệu: Ngày tháng VB từ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
đến:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu:
STTSố, ký hiệuNgày thángTrích yếu
Data pager
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Số dòng trên 1 trang:
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 23
1 285/BC-UBND29/11/2017Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác tháng 11/2017
2 282/BC-UBND28/11/2017Tổng kết công tác tư pháp năm 2017và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018
3 279/BC-UBND22/11/2017Báo cáo công tác thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An năm 2017, phương hướng thực hiện năm 2018
4 274/BC-UBND14/11/2017Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An năm 2017
5 270/BC-UBND07/11/2017Sơ kết Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020
6 261/BC-UBND07/11/2017Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (Phục vụ kỳ họp 8 HĐND tỉnh)
7 256/BC-UBND02/11/2017Tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018
8 252/BC-UBND01/11/2017Tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
9 241/BC-UBND17/10/2017Tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017 và kiến nghị những bất cập về cơ chế, chính sách
10 237/BC-UBND12/10/2017Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017
11 218/BC-UBND21/09/2017Tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng năm 2017
12 209/BC-UBND15/09/2017BC tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và chương trình công tác tháng 9/2017
13 206/BC-UBND13/09/2017Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Long An
14 193/BC-UBND24/08/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2017 và công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh (Tóm tắt)
15 187/BC-UBND11/08/2017BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2017
16 186/BC-UBND11/08/2017Báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018
17 163/BC-UBND17/07/2017BÁO CÁOTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017
18 107/BC-UBND29/05/2017Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
19 80/BC-UBND19/04/2017BC tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017 và chương trình công tác Quý II năm 2017
20 46/BC-UBND07/03/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và chương trình công tác tháng 3/2017