Năm:
select
Số, ký hiệu: Ngày tháng VB từ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
đến:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Loại văn bản:
select
Trích yếu:
STTSố, ký hiệuNgày thángLoại văn bảnTrích yếu
Data pager
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Số dòng trên 1 trang:
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 292
121 1678/QĐ-UBND23/05/2018Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 559, diện tích 17.315,8 m2)
122 1676/QĐ-UBND23/05/2018Quyết địnhVề việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Tân Phú
123 1675/QĐ-UBND23/05/2018Quyết địnhVề việc giao đất cho Trường Mầm non Măng Non
124 1673/QĐ-UBND23/05/2018Quyết địnhTTr V/v công nhận xã Hòa Khánh Đông huyện Đức Hòa đạt chuẩn NTM năm 2017
125 1660/QĐ-UBND21/05/2018Quyết địnhVề việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Mặt Trời
126 1655/QĐ-UBND21/05/2018Quyết địnhVề việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Minh Ngọc chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
127 1584/QĐ-UBND15/05/2018Quyết địnhQUYẾT ĐỊNHVề việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
128 1583/QĐ-UBND15/05/2018Quyết địnhQUYẾT ĐỊNHVề việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Long An
129 1567/QĐ-UBND14/05/2018Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần(thửa đất số 289, diện tích 2.000 m2)
130 1541/QĐ-UBND11/05/2018Quyết địnhVề việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Đài Truyền thanh và Nhà thiếu nhi thị xã Kiến Tường
131 1540/QĐ-UBND11/05/2018Quyết địnhVề việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Đài Truyền thanh và Nhà thiếu nhi huyện Cần Đước
132 1537/QĐ-UBND11/05/2018Quyết địnhCông nhận Trường Mẫu giáo Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
133 1528/QĐ-UBND11/05/2018Quyết địnhVề việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Chế biến Thực phẩm Vĩ Huy chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
134 1527/QĐ-UBND11/05/2018Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 287, diện tích 12.418m2)
135 1526/QĐ-UBND11/05/2018Quyết địnhVề việc điều chỉnh mục đích đầu tư, điều chỉnh diện tích đất và cho phép chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với Công ty TNHH Anh Nhi
136 150/TB-UBND11/05/2018Thông báoTB lịch công tác tuần từ 14/5-18/5/2018 của CT, PCT
137 1487/QĐ-UBND08/05/2018Quyết địnhVề việc hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thành Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
138 1467/QĐ-UBND04/05/2018Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 290, diện tích 3.000m2)
139 1466/QĐ-UBND04/05/2018Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 284, diện tích 4.563m2)
140 1465/QĐ-UBND04/05/2018Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 291, diện tích 4.560 m2)