Năm:
select
Số, ký hiệu: Ngày tháng VB từ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
đến:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Loại văn bản:
select
Trích yếu:
STTSố, ký hiệuNgày thángLoại văn bảnTrích yếu
Data pager
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Số dòng trên 1 trang:
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 389
141 3725/UBND-KT 121/08/2017Công vănV/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Long An
142 3072/QĐ-UBND18/08/2017Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 5164)
143 3031/QĐ-UBND18/08/2017Quyết địnhVề việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
144 377/TB-UBND18/08/2017Thông báoTB lịch công tác tuần từ 21/8-25/8/2017 của CT, PCT UBND tỉnh
145 3019/QĐ-UBND16/08/2017Quyết địnhVề việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ
146 374/TB-UBND16/08/2017Thông báoVề việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
147 2967/QĐ-UBND11/08/2017Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần(thửa 4574)
148 369/TB-UBND11/08/2017Thông báoTB lịch công tác tuần từ 14/8-18/8/2017 của CT, PCT UBND tỉnh
149 187/BC-UBND11/08/2017Báo cáoBÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2017
150 186/BC-UBND11/08/2017Báo cáoBáo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018
151 2923/QĐ-UBND09/08/2017Quyết địnhVề việc công nhận trường tiểu học An Lục Long B đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
152 2922/QĐ-UBND09/08/2017Quyết địnhVề việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
153 2919/QĐ-UBND08/08/2017Quyết địnhVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
154 2916/QĐ-UBND08/08/2017Quyết địnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
155 2914/QĐ-UBND08/08/2017Quyết địnhVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
156 2913/QĐ-UBND08/08/2017Quyết địnhVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
157 2895/QĐ-UBND07/08/2017Quyết địnhVề việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Khải Lợi chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
158 2894/QĐ-UBND07/08/2017Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 209, diện tích 6.000 m2)
159 2893/QĐ-UBND07/08/2017Quyết địnhVề việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 254, diện tích 9.666 m2)
160 351/TB-UBND04/08/2017Thông báoTB lịch công tác tuần từ 07/8/-11/8/2017 của CT, PCT UBND tỉnh